Slovník

,,Mysl zná jen ta omezení, která si sami stanovíme" 

Obecné:

Affiliate marketingpropagační spolupráce dvou subjektů.Inzerent propaguje službu/produkt affiliate partnera a na základě prokliknu a registrace od nových klientů získává inzerent určitou provizi. Férový, nevynucený a transparentní nástroj, ze kterého těží všechny tři strany.

Akciecenný papír, který dává právo majiteli na určitý podíl ve společnosti

Akvizice – proces získávání či nabití aktiva (nákup). Používá se zejména při spojení dvou podniků (fúze)

Alokace – přidělení zdrojů (peněžních) určitému projektu, instituci, procesu

Burza – trh, kde dochází k obchodu s cennými papíry a jejich deriváty

Broker – obchodník s cennými papíry neboli  zprostředkovatel obchodu

Cenný papírlistina udávající právo vlastnictví pro majitele, který si uplatňuje určitý nárok (peněžní nebo majetkový)

DCA – Dollar Cost Averaging. Neboli pravidelné investování stejně částky bez ohledu na to, jestli jsou trhy nahoře nebo dole (průměrování ceny). 

Deflace – opak inflace. Ekonomický jev, kdy měna nabývá na hodnotě. Zvyšuje se kupní síla peněz

Deriváty – finanční nástroje odvozené od jiných druhů aktiv. V podstatě všechno kromě akcií nebo dluhopisů

Devizy – bezhotovostní forma peněz

Diverzifikace – rozložení prostředků do více tříd aktiv

Dividenda – odměna akcionářům. Společnost vyplácí dividendu na akcii (může být pár desítek korun, ale i stovek) v případě nadbytečného kapitálu. Většinou ve fázi, kdy už nemusí tolik expandovat.

Dluhopisy – cenný papír, kdy se emitent  zavazuje dostát svých závazků ve prospěch věřitele

Emitent – osoba, subjekt, který vydává cenný papír

ETF – Exchange traded fund, neboli burzovně obchodovatelné fondy

Fiat měna – měna s nuceným oběhem. Vydávána vyšší autoritou (státem) a to v jakémkoliv množství bez nutnosti krytí (např. zlatem)

FIRE – Financial Independence, Retire Early. Slovo FIRE se používá  ve fázi, kdy chceme být finančně nezávislí a jít do předčasného důchodu. Ideálně s dostatečným kapitálem

Forex – burza s měnovými páry. Nejvíce rozšířený druh obchodování, zároveň s největším množstvím kapitálu.

Fluktuace – nepravidelné pohyby cen nahoru a dolů. 

Futures – finanční derivát. Dohoda dvou stran, kdy se kupující zavazuje ke konkrétnímu datu v budoucnu nakoupit předem smluvené množství zboží od prodávající strany, přičemž cena se stanoví v okamžiku uzavření dohody

Fundamentální analýza – Analýza společnosti, kterou využívají aktivní investoři. Rozbor firmy jako celek (bussines model, výkazy, cena akcií, management atd.)

Fundamentální hodnota – vnitřní hodnota. Způsob analýzy cenných papíru, který používá každý aktivní investor

Hyperinflace – inflace vyjádřená tří a víceciferným číslem. Znamená zhroucení měnové politiky a zánik peněžního systému.

Inflace – ekonomický jev, kdy měna ztrácí na své hodnotě a ceny zboží, služeb rostou

Investice – alokace prostředků ve prospěch druhé strany s vidinou zhodnocení jistiny

Insolvence – neschopnost dostávat svých závazků (splácet)

Jistina – základní (počáteční) vklad 

Korekce – krátkodobý pokles hodnoty aktiva z lokálních, maximálních hodnot

Korelace – souvztažnost, neboli pokud spolu dvě aktiva korelují, jsou závislé jedna na druhé a vyvíjí se podobným směrem.

Krize – fáze hospodářského cyklu, kdy se ekonomika náhle a nečekaně propadne.

Kurzovní lístek – přehled kurzů jednotlivých zahraničních měn. Každá banka/směnárna má svůj a liší se

Monetární politika – neboli měnová politika. Způsob(nástroj), jakým centrální banka udržuje cenovou stabilitu a nízké úrokové sazby.

Opce – finanční nástroj/derivát, který umožňuje nakoupit nebo prodat aktiva za předem dohodnutou cenu v předem dohodnutém čase

P2P- Peer-to-peer. Decentralizovaná komunikace dvou uživatelů napřímo. V investičním světě P2P půjčky (lidé nahrazují roli banky a půjčují si mezi sebou)

Páka – obchodování na páku je efekt, kdy na nákup aktiva použijeme nejev své, ale i vypůjčené peníze. Nabízí se tedy možnost rychlejšího zbohatnutí…ale i rychlému zadlužení 

Recese – makroekonomický stav, kdy se HDP (ekonomika) propadá dvě po sobě jdoucí čtvrtletí.

Sentiment – nálada na trhu

Složený úrok – způsob úročení, kdy se úrok na konci jednoho období připíše k jistině a spolu s ním se dále úročí v dalším období

Stagflace – jev, kdy se vysoká inflace spojí s vysokou mírou nezaměstnanosti a nízkým růstem HDP. Nejhorší možný scénář pro ekonomiku.

Spekulace – krátkodobá investice za účelem rychlého zisku. Nepodložená domněnka o tom, co se stane v budoucnu

Spread – rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje

Tržní kapitalizace – Celková hodnota společnosti dle počtu akcií a jejich ceny na trhu. Tato hodnota může hodně kolísat a neudává nám zcela správně hodnoty společnosti

Valuace – ohodnocení/ocenění finančního aktiva

Valuty – hotovostní forma peněz

Věřitel – subjekt, který půjčuje kapitál

Volatilita – míra kolísání aktiva v čase

Kryptoměny:

Altcoin – veškeré kryptoměny, které vznikly po bitcoinu. 

Blockchain – decentralizovaná virtuální databáze, která uchovává nekonečné množství řetězících se dat a to na všech počítačích v síti.

Blok – záznam transakcí. Uzavřený a zapsaný blok s detaily transakcí je navždy uložen v blockchainu a v ideálním případě nejde změnit.

DeFi – decentralizované finance. Veškeré projekty, které se nespoléhají na centralizované autority. Nahrazuje banky a využívá smart contracty.

Hardfork – změna protokolu, která má za následek nevratnou úpravu. Dojde k vytvoření nové kryptoměny s novými pravidly konsenzu.

Hardwarová peněženka (Cold wallet) – fyzické zařízení pro bezpečnou úschovu kryptoměn.

Kryptoměna – digitální měna s virtuální podobou. Novodobá forma peněz s kryptografickými prvky.

Lightning network – protokol na 2. vrstvě bitcoinu. Určen pro efektivnější a rychlejší zpracování transakcí mezi uživateli ( v rámci vteřin).

Passphrase – další, doplňkové slovo k vašemu seedu. V podstatě jedno slovo navíc ke zvýšení vaší bezpečnosti a výhodou je, že si ho vyberete sami. Není však nutné mít tuto funkci aktivovanou.

Proof of work – Systém pro zabezpečení sítě reálnou energií ze všech možných zdrojů. V praxi se jedná o těžbu kryptoměn a zároveň o způsob potvrzování transakcí za pomocí spotřebování velkého množství elektrické energie.

Proof of stake – jiný druh zabezpečení sítě. Založený na potvrzování správnosti transakcí pomocí jedné nebo více autorit. Výhodou je nízká spotřeba elektrické energie, ale nevýhodou je zase vetší centralizace.

Sats – menší jednotky bitcoinu. 1 bitcoin = 100 mil. sats

Scam – podvodný projekt na bázi Ponziho schéma. Těžké rozeznat od regulérních projektů. V kryptosvětě obzvláště.

Privátní klíč/Seed –  je nejdůležitější prvek pro HW peněženku na obnovu obsahu. Nesmí se nikomu ukazovat a ani být v digitální podobě. Ideálně jako rytina na kovové destičce. Skládá se z 12 nebo 24 slov, které jsou v anglickém jazyce a v podstatě jde o zakódované heslo dvojkové soustavy jedniček a nul. Pravděpodobnost, že někdo váš seed uhodne, je nulová.

Shamir backup – možnost uchovat své privátní klíče u více uživatelů a tím tak zvýšit svoji bezpečnost. Zároveň však jsou jednotlivé klíče bezradné, protože sami nemohou provádět žádné operace. Pro příklad: aby transakce proběhla. je potřeba 3/5 klíčů.

Shitcoin – označení pro kryptoměny, které nemají žádný fundament nebo jsou podvodným projektem již od začátku. Mohou to být i kopie protokolu Bitcoinu, které nemají potenciál. Tento výraz nejčastěji používají BTC maximalisti.

Smart contract – digitální smlouva uzavřena mezi dvěma stranami. Může nahradit jakýkoliv fyzický ekvivalent smluv.

Softwarová peněženka (Hot Wallet)- úschova kryptoměn na burzách nebo v aplikacích. Menší bezpečnost než u HW peněženek.

Stablecoin – stabilní kryptoměna podložena fyzickou formou jejího ekvivalentu. Pro jednodušší operace na kryptoburzách. Např. 1 USD = 1 USDT (Tether).

Softwork – úprava protokolu, která nemá za následek trvalou změnu. Jedná se o menší úpravy v protokolu, pro které není potřeba 100% shody komunity.

Těžba – činnost, při které těžaři pálí velké množství elektrické energie prostřednictvím speciálních HW zařízení (např. ASIC miner). Tím zabezpečují celou síť konkrétní kryptoměny a jejich motivace jsou čistě z ekonomických důvodů. Pomocí těžby totiž, po tom co vyřeší jednoduchou matematickou úlohu, dostanou těžaři nově emitované kryptoměny. Hledají tak obnovitelné a levné zdroje el. energie a s rostoucí výpočetní silou také roste pravděpodobnost úspěšnosti vytěžit blok jako první. Zároveň skládají jednotlivé transakce do bloku, za což si berou určitý poplatek a tím tak tvoří síť blockchainu. S rostoucím výpočetním výkonem se upravuje obtížnost matematické úlohy, aby byla se těžilo stále stejnou rychlostí a nebyla tak narušena monetární politika kryptoměn.

On-chain – kryptoměny on – chain jsou zapsány v blockchainu dané kryptoměny a jsou nezměnitelné/nevratné.

Uzel – jednotliví členové sítě, kteří vlastní node (minipočítač) na potvrzování transakcí v síti. Každý má kopii blockchainu a dokud bude fungovat biď jen jeden uzel na světe, bitcoinový protokol poběží. Na druhou stranu, pomocí uzlu nezabezpečujete síť, protože nepálíte žádnou energii.