Vzdělání

,,Z myšlenek lidí vzešlo více zlata, než kdy kdo vytěžil ze země."